Helicobacter pylori a migrenowe bóle głowy cz.I

Migrena jest jednym z najczęściej występujących neurologicznych zaburzeń. Charakteryzuje się ona silnym atakiem bólu głowy wraz z towarzyszącymi objawami ze strony autonomicznego układu nerwowego. Szacuje się, że na migrenę cierpi od 6% do 13% ogólnej populacji ludzkiej i częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Migrenowy ból głowy występuje w dwóch postaciach, z aurą występuje u 25% pacjentów, i migrena bez aury, która występuje u pozostałych 75% pacjentów[1,2].

Helicobacter pylori jest to grama-ujemna bakteria, która znajduje się na powierzchni komórek nabłonkowych błony śluzowej żołądka w jego części przedodźwiernikowej. Ten ludzki patogen ( biologiczny czynnik chorobotwórczy) odpowiada za powstawanie ok.80% wrzodów żołądka i ok 90% wrzodów dwunastnicy.

Istnieje także związek h pylori z chorobami nie związanymi z układem pokarmowym, takimi jak; choroba Raynauda, choroba wieńcowa serca, choroba Alzheimera, zaburzenia funkcji poznawczych, choroba nowotworowa żołądka oraz chłoniakiem [3,4]

Pierwsze doniesienia na temat nie nazwanej jeszcze bakterii h pylori sięgają 1875r. Pomimo danych, że obecnie bakterią zainfekowane jest ponad połowa ludzkiej populacji a do zakażenia dochodzi na drodze pokarmowej, to dane historyczne pokazują nam zupełnie coś innego.

W 1960r przeanalizowano próbki surowicy zgromadzone w ciągu 20lat. W krajach rozwijających się zainfekowanych h pylori było ponad połowę populacji ludzkiej, podczas gdy w krajach ubogich zainfekowanych nią było nawet 90% populacji. Pod koniec XX w. zakażenie h pylori wynosiło prawie 100% populacji ludzkiej we wszystkich częściach świata. Badacze zatem doszli do wniosku, że h pylori jest wyłącznie ludzkim patogenem, który jest przekazywany od matki do dziecka przez pokolenia i najprawdopodobniej istniał on od zawsze. [5]

W 2000r oraz w 2011r. przeprowadzono pięć badań, w których wzięło udział 903 pacjentów, gdzie ilość zainfekowanych h pylori osób wynosiła 39,31%. W badaniu tym okazało się, że migrenowy ból głowy występował znacznie częściej wśród pacjentów zakażonych h pylori niż u pozostałej grupy pacjentów  (44,97% vs 33,26% ) [4].

Analizując wszystkie powyższe dane szybko moża zauważyć, że są one niespójne. Nasuwa się logiczne pytanie, czy h pylori nie jest bakterią naturalnie zasiedlającą nasz organizm, podobnie jak bakterie e. coli czy komórki nowotworowe. Należy wziąć też pod uwagę fakt, że u większości osób u których stwierdzono obecność h pylori, nie występuje owrzodzenie żołądka i dwunastnicy.

Za pośrednictwem Helicobacter pylori, w pewnym momencie w żołądku i dwunastnicy pojawia się odpowiedź immunologiczna organizmu oraz uwalnianie substancji naczynioaktywnych i prozapalnych ( histamina, TNF-czynnik martwicy nowotworów, prostaglandyna, proteazy). Dochodzi także do aktywacji komórek odpornościowych, neutrofili, monocytów i limfocytów w dolnej części błony śluzowej żołądka[6,7].

Zatem czy h pylori jest bakterią którą należy zwalczać ?

Istnieje szereg czynników powodujących aktywację h pylori, za pośrednictwem którego uruchamia się mechanizm obronny organizmu, jakim jest stan zapalny.

W drugiej części zostanie opisany mechanizm powstawania wrzodów i migreny za pośrednictem h pylori.

 

 

 

1. Gasbarrini A, Gabrielli M, Fiore G, Candelli M, Bartolozzi F, De Luca A, Cremonini F, Franceschi F, Di Campli C, Ar- muzzi A, Ojetti V, Serricchio M, Pola R, Gasbarrini G, Gia- covazzo M, Pola P. Association between Helicobacter pylori cytotoxic type I CagA-positive strains and migraine with aura. Cephalalgia 2000; 20: 561-565 [PMID: 11075839 DOI: 10.1046/j.1468-2982.2000.00077.x]

2. Lipton RB, Stewart WF, Diamond S, Diamond ML, Reed M. Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the American Migraine Study II. Headache 2001; 41: 646-657 [PMID: 11554952 DOI: 10.1046/j.1526-4610.2001.0410 07646.x]

3. Alicia Smilowicz DO. An Osteopathic Approach to Gastrointestinal Disease: Somatic Clues for Diagnosis and Clinical Challenges Associated With Helicobacter pylori Antibiotic Resistance. The Journal of the American Osteopathic Association May 2013 | Vol 113 | No. 5

4. Jing Su, Xiao-Ying Zhou, Guo-Xin Zhang. Association between Helicobacter pylori infection and migraine: A meta-analysis. World Journal of Gastroenterology 2014 October 28; 20(40): 14965-14972

5.Hidekazu Suzuki, Robin Warren, Barry Marshall. Helicobacter pylori. Springer 2016:

6.Fujiwara Y, Yamanaka O, Nakamura T, Yamaguchi H. Coronary spasm in two sisters. Jpn Circ J 1993; 57: 472-474 [PMID: 8510317 DOI: 10.1253/jcj.57.472]
33

7.Negrini R, Savio A, Poiesi C, Appelmelk BJ, Buffoli F, Pa- terlini A, Cesari P, Graffeo M, Vaira D, Franzin G. Antigenic mimicry between Helicobacter pylori and gastric mucosa in the pathogenesis of body atrophic gastritis. Gastroenterology 1996; 111: 655-665 [PMID: 8780570 DOI: 10.1053/gast.1996. v111.pm8780570]

Opublikowano dniaListopad 16, 2016 w Gastrologia, Medycyna

Share the Story

O autorze

Powrót do góry